Phụ kiện ngành gỗ tổng hợp

  • Chất liệu: Sắt xi mạ

  • Kích thước: 84mm, 64mm, 62mm

  • Chức năng: chốt nối tủ hộc kéo

  • Đơn vị tính: Con

Mr. Tân 0903 720 713 Kinh doanh 0908 096 254 Yêu cầu báo giá