Pát bàn trà xếp gọn

  • Chất liệu: sắt xi

  • Kích thước: 90 độ, 95 độ

  • Chức năng: dùng bàn trà

  • Đơn vị tính: Cái

Mr. Tân 0903 720 713 Kinh doanh 0908 096 254 Yêu cầu báo giá